Információk a Filmtudomány mesterképzési szakról

Ha szerettek filmeket nézni, lehetőségetek van ezúttal nem a tanulás rovására tenni - mi itt az SZTE BTK Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszékén díjazzuk, ha valaki ezzel tölti az idejét.

Bármilyen bölcsész alapszakon már az első évben felvehető a Filmelmélet és filmtörténet minor, a „Szabad bölcsészet” alapszakon pedig a Filmelmélet és filmtörténet szakirányt vehetitek fel a Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszéken. Ha a BA-ról szeretnétek továbbmenni MA-ra, már arra is van lehetőség itt Szegeden, hogy kifejezetten csak filmmel foglalkozzatok: a Filmtudomány mesterképzésen filmelmélet és filmkészítés szakirányokra is specializálódhattok. Ez a végzettség egyre nagyobb presztízzsel bír, és erősen megkönnyíti az elhelyezkedést a médiában és a legkülönbözőbb kulturális intézményekben.

Tanszékünkről - kicsit másképp 🙂

Na, de innentől komolyan...

2010-ben alakult tanszékünk fő jellemvonása a tudományköziség. Az interdiszciplinaritás jegyében két, rendszerint külön tartott kutatási és oktatási területet kapcsol össze: a film és általában a vizuális jelenségek vizsgálatát, valamint az irodalom és általában a nyelvi jelenségek vizsgálatát.

 

Az elődtanszékek (különösen az 1992-ben megalapított Irodalomelmélet Tanszéki Csoport) hagyományaira építünk, de a tanszék oktatóinak érdeklődési területe és szakmai kompetenciája az elmúlt években jelentősen kibővült. Kutatásaink, publikációink, az általunk gondozott publikációs felületek és oktatási programok magukba foglalják az elméleti-kritikai irányzatok mellett a vizualitás, a filmtudomány és a kultúratudomány multimediális és multikulturális megközelítési módjait is.

 

Kurzusaink egyaránt foglalkoznak a populáris kultúra jelenségeivel és a művészfilmmel, a feminista elméletekkel és a képantropológiával, a filmkritika-írás gyakorlati megközelítéseivel, retorikai, esztétikai ismeretekkel és olyan új jelenségekkel, mint a digitális esztétika, a testelméletek vagy a múzeumpolitika.

 

Országos jelentőségű és nemzetközi konferenciákat szervezünk, jó kapcsolatokat ápolunk az országban működő szakmai műhelyekkel. Oktatóink szerkesztik az ország egyik meghatározó filmtudományos folyóiratát, azApertúrát. A folyóirat köré kutatócsoport szerveződött, az Apertúra Filmelméleti Műhely, melynek foglalkozásai hallgatóink felé is nyitottak.

 

A kilencvenes évek közepére általánosan elfogadott meglátássá vált a magyarországi kritikai közéletben, hogy a humántudományok úgynevezett „nyelvi fordulatának” fejleményeire hazánkban a szegedi Bölcsészkaron működő kutatói műhelyek és kiadványsorozatok adták az egyik leggyorsabb választ. Lehetőség nyílt arra, hogy a kritikai gondolkodás másik nagy fordulatának, a képi fordulatnak is Szegeden formálódjon jelentős recepciója és az egyik oktatási befogadóközpontja. Ezt a lehetőséget ragadtuk meg, annál is inkább, mivel az interdiszciplinaritás, a kritikai kultúratudomány és a vizuális kultúra közvetítésében mára jelentős eredményeket értünk el, amelyekre bátran támaszkodhatunk.

Megtalálsz bennünket a Tanszék honlapján is...