Szerzői jogi információk

Azzal, hogy belép a filmelmelet.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket:

Az filmelmelet.hu webszájton ("honlap") található tartalom Dr. Hódosy Annamária - (HU-6722 Szeged Egyetem u. 2.) - ("kiadó") szellemi tulajdona.

Az filmelmelet.hu honlapon megjelenő dokumentumok (továbbiakban „oldalak”) használatának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:

- Az e kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzés megvalósíthatóságát szolgálják.
- Az e kiszolgálón található oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
- Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.

A kiadó fenntart minden, az honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A honlaphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

Az kiadó fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse.
Az kiadó nem garantálja a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét.

A kiadó kizárja felelősségét a honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért. A kiadó nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, illetve szoftver bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a "jelen állapotában", minden szavatosság nélkül helyez el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A honlap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az filmelmelet.hu oldalai teljes egészében, szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A honlaptól értesüléseket átvenni csak a honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a honlapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az filmelmelet.hu domainnév, valamint a "VIZKULT-QUIZ" illetve "VIZKULT-KVÍZ"név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a kiadó előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlapon felhasznált szövegek és fotók szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Az kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Minden jog fenntartva!